song lyrics / Malayang Pilipino Music / Awit Ng Puso lyrics  | FRen Français

Awit Ng Puso lyrics

Performer Malayang Pilipino Music

Awit Ng Puso song lyrics by Malayang Pilipino Music official

Awit Ng Puso is a song in Tagalog

Hindi ko kayang itago
Galak ng puso kong ito
Pag-ibig mong tapat
Laging hinahayag oh Diyos oh

Ang awit ng puso ay ang lalalala-labis na pag-ibig mo
Nang dahil sa biyaya mo katuwiran ko'y hinding hindi maglalaho
Ang papuri ko'y sa'yo lalalalala 'yan lagi ang awit ng puso

Kapayapaan ang tugon sa isip kong gulong-gulo
Pusong may bagabag pinalayang ganap oh Diyos oh

Ang awit ng puso ay ang lalalala-labis na pag-ibig mo
Nang dahil sa biyaya mo katuwiran ko'y hinding hindi maglalaho
Ang papuri ko'y sa'yo lalalalala 'yan lagi ang awit ng puso

La la la lalala la la la la

Ang awit ng puso ay ang lalalala-labis na pag-ibig mo
Nang dahil sa biyaya mo katuwiran ko'y hinding hindi maglalaho

Ang awit ng puso ay ang lalalala-labis na pag-ibig mo
Nang dahil sa biyaya mo katuwiran ko'y hinding hindi maglalaho
Ang papuri ko'y sa'yo la

Lalalalala 'yan lagi ang awit ng puso
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Awit Ng Puso lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of magnifying glass
2| symbol to the left of the heart
3| symbol at the bottom of the helmet
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid