song lyrics / Musikatha Kids / Dakilang Hari lyrics  | FRen Français

Dakilang Hari lyrics

Performer Musikatha Kids

Dakilang Hari song lyrics by Musikatha Kids official

Dakilang Hari is a song in Tagalog

Purihin ka aming hari ngayon at kailanman
Ang iyong kapanganakan ay aming kaligtasan
Purihin ka aming hari ngayon at kailanman
Ang iyong trono'y iniwan kami'y matubos lamang

Lubos na paggalang ay iyong tanggapin
Habang nabubuhay ay isisigaw namin

Dakilang hari ka Panginoon mananatili sa habang panahon
Ikaw ang kadahilanan ng aming pagdiriwang ngayong Pasko at magpakailaman
Dakilang hari ka Panginoon mananatili sa habang panahon
Sa'yo dapat ialay ang pagsambang dalisay ngayon bukas at magpakailaman
Karapat-dapat kang papurihan

Purihin ka aming hari ngayon at kailanman
Ang iyong kapanganakan ay aming kaligtasan
Purihin ka aming hari ngayon at kailanman
Ang iyong trono'y iniwan kami'y matubos lamang

Lubos na paggalang ay iyong tanggapin
Habang nabubuhay ay isisigaw namin

Dakilang hari ka Panginoon mananatili sa habang panahon
Ikaw ang kadahilanan ng aming pagdiriwang ngayong Pasko at magpakailaman
Dakilang hari ka Panginoon mananatili sa habang panahon
Sa'yo dapat ialay ang pagsambang dalisay ngayon bukas at magpakailaman
Karapat-dapat kang papurihan

Dakilang hari ka Panginoon mananatili sa habang panahon
Ikaw ang kadahilanan ng aming pagdiriwang ngayong Pasko at magpakailaman
Karapat-dapat kang papurihan
Dakilang hari ka Panginoon mananatili sa habang panahon
Sa'yo dapat ialay ang pagsambang dalisay ngayon bukas at magpakailaman
Karapat-dapat kang papurihan
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Dakilang Hari lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol to the right of the cross
2| symbol at the bottom of the house
3| symbol to the left of the clock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid