song lyrics / The Asidors / Imong Mga Saad lyrics  | FRen Français

Imong Mga Saad lyrics

Performers The AsidorsWinner AsidorHuly Ray Asidor

Imong Mga Saad song lyrics by The Asidors official

Imong Mga Saad is a song in Tagalog

Imong Mga Saad
Words: Winner csidor
Music: Huly Ray csidor & Winner csidor
Copyright 2012 ©

Koro:
Kay pagkaanindot sa Imong mga saad
Sama sa luha ko nga Imong pahiran
cng dagta sa tanan kong kasal-anan
Dili na g'yud Nimo hinumduman

I
Sa makadaghang panahon
Naangkon ko ang kahayahay
cng matam-is sa kinabuhi daw walay pagmahay

Bisan asa nga dapit miadto ko pulos kalipay
cpan nalimot ‘ko Kanimo
Nahulog sa sala nga daw ‘di mapasaylo
Oh! Ginoo tabangi ako

Koro:
Kay pagkaanindot sa Imong mga saad
Sama sa luha ko nga Imong pahiran
cng dagta sa tanan kong kasal-anan
Dili na g'yud Nimo hinumduman


II
Pagkadanghang pagsulay
cng gilaang sa kaaway
cng matul-id nga dalan Mo wala gayud masubay

Nakita Mo'ng akong sala,
cpan dako ang Imong gugma
Kanako nga nawala Kanimo
Sa gihapon gipangita Mo
Oh! Ginoo pasayloa ako!

Repeat Koro 2x
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Imong Mga Saad lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of the clock
2| symbol at the bottom of the suitcase
3| symbol to the left of the trash
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid