song lyrics / अनुराधा पौडवाल / सुंदर माझे जाते गे lyrics  | FRen Français

सुंदर माझे जाते गे lyrics

Performers अनुराधा पौडवालAnuradha Paudwalअनुराधा पौडवालअनुराधा पौुदवालAnuradha Paudwalअनुराधा पौडवालअनुराधा पौडवालअनुराधा पौडवाल

सुंदर माझे जाते गे song lyrics by अनुराधा पौडवाल official

सुंदर माझे जाते गे is a song in Marathi

सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत गे
ओव्या गाऊ कौतुके
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत
ओव्या गाऊ कौतुके तु येरे बा विठ्ठला
येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत
ओव्या गाऊ कौतुके तु येरे बा विठ्ठला
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत
ओव्या गाऊ कौतुके तु येरे बा विठ्ठला
तु येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला

जीव शीव दोन्ही खुंटे प्रपंचाचे नेटे
जीव शीव दोन्ही खुंटे प्रपंचाचे नेटे
लावूनी पाची बोटे गे हो लावूनी पाची बोटे गे हो
तु येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला
तु येरे बा विठ्ठला
सासु आणि सासरा दिर हा तिसरा
सासु आणि सासरा दिर हा तिसरा
ओव्या गावू भरतारा ओव्या गावू भरतारा
तु येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला
तु येरे बा विठ्ठला
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत
ओव्या गावू कौतुके तु येरे बा विठ्ठला
येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला

बारा सोळा घडणी अवघ्या जमल्या कामिणी
बारा सोळा घडणी अवघ्या जमल्या कामिणी
ओव्या गावू बसुनी ओव्या गावू बसुनी
तू येरे बा विठ्ठला तू येरे बा विठ्ठला
तू येरे बा विठ्ठला
प्रपंच दळण दळीले पीठ हो भरिले
प्रपंच दळण दळीले पीठ हो भरिले
सासपुढे ठेविले सासपुढे ठेविले
तू येरे बा विठ्ठला तू येरे बा विठ्ठला
तू येरे बा विठ्ठला
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत
ओव्या गावू कौतुके तु येरे बा विठ्ठला
येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला

सत्वाचे आधण ठेवीले पुण्य हो वैरीले
सत्वाचे आधण ठेवीले पुण्य हो वैरीले
पाप ते ऊतू गेले पाप ते ऊतू गेले
तू येरे बा विठ्ठला तू येरे बा विठ्ठला
तू येरे बा विठ्ठला
जनी ते जाते गाईल कीर्ती राहील
जनी ते जाते गाईल कीर्ती राहील
कोणास लाभ होईल कोणास लाभ होईल
तू येरे बा विठ्ठला तू येरे बा विठ्ठला
तू येरे बा विठ्ठला
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत
ओव्या गावू कौतुके तु
सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुत
ओव्या गावू कौतुके तु
तु येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला
तु येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला
तु येरे बा विठ्ठला तु येरे बा विठ्ठला
तु येरे बा विठ्ठला
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for सुंदर माझे जाते गे lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol to the right of the cloud
2| symbol to the left of the camera
3| symbol to the left of the thumbs up
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid