paroles de chanson / अवधुद गुप्ते parole / Sakhe Ga Sajani lyrics  | ENin English

Paroles de Sakhe Ga Sajani

Interprètes अवधुद गुप्तेअवधूत गुप्तेअवधूत गुप्ते

Paroles de la chanson Sakhe Ga Sajani par अवधुद गुप्ते lyrics officiel

Sakhe Ga Sajani est une chanson en Marathi

तू तिथे दूर मी इथे दूर दाटला उर ये ना
छेडितो सूर हरवला नूर जीव आतुर ये ना
तू तिथे दूर मी इथे दूर दाटला उर ये ना
छेडितो सूर हरवला नूर जीव आतुर ये ना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
साजणी ये ना साजणी ये ना
विरहाची आग जाळी मला ग झाली जीवाची दैना
सुन्नाट रात बेफाट आत अंगार हा विझेना
विरहाची आग जाळी मला ग झाली जीवाची दैना
सुन्नाट रात बेफाट आत अंगार हा विझेना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना

देव पावलाय देव मज मल्हारी
देव पावलाय देव मज मल्हारी
देव पावलाय देव मज मल्हारी
देव पावलाय देव मज मल्हारी
देव पावलाय देव मज मल्हारी
देव पावलाय देव मज मल्हारी

श्वासात गंध ध्यासात स्पर्श
का तोल सावरेना आलीस तू
की नुसताच भास काही मला कळेना
श्वासात गंध ध्यासात स्पर्श
का तोल सावरेना आलीस तू
की नुसताच भास काही मला कळेना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
साजणी ये ना
साजणी ये ना

ही तुझी याद घाली थैमान हे भान आवरेना
भंगले ध्यान गुंतले प्राण पीळ वेडा सुटेना
ही तुझी याद घाली थैमान हे भान आवरेना
भंगले ध्यान गुंतले प्राण पीळ वेडा सुटेना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी
साजणी ये ना
साजणी ये ना
साजणी ये ना
तू तिथे दूर मी इथे दूर दाटला उर ये ना
छेडितो सूर हरवला नूर जीव आतुर ये ना
तू तिथे दूर मी इथे दूर दाटला उर ये ना
छेडितो सूर हरवला नूर जीव आतुर ये ना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
सखे ग साजणी ये ना
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Sakhe Ga Sajani

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas du pouce en l'air
2| symbole en bas de la croix
3| symbole à gauche de l'enveloppe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid