paroles de chanson / AmarSingh Chamkila parole / Jija Lak Minle lyrics  | ENin English

Paroles de Jija Lak Minle

Interprètes AmarSingh ChamkilaAmarjot

Paroles de la chanson Jija Lak Minle par AmarSingh Chamkila lyrics officiel

Jija Lak Minle est une chanson en Pendjabi

ਵਡਿਆ ਘੱਰਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ
ਤੇਂਹ ਕਿਊ ਪ੍ਵਾ ਲਈ ਛਨ ਵੇ
ਵਡਿਆ ਘੱਰਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ
ਤੇਂਹ ਕਿਊ ਪ੍ਵਾ ਲਈ ਛਨ ਵੇ
ਕਾਲੇ -suit ਦਾ ਗਘਰਾ ਸਵਾ ਦੇ
ਹੋ ਜੂ ਗੀ ਧਨ-ਧਨ ਵੇ ਜੀਜਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲੈ
ਘੜਵੇ ਵੱਰ ਗੀ ਰੰਨ ਵੇ ਜੀਜਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲੈ

ਹੋ ਉਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਤੱੜਾ ੜੱਦੀਏ ਤੱੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਪੌਂਦੀ
ਉਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਤੱੜਾ ੜੱਦੀਏ ਤੱੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਪੌਂਦੀ
ਸਰਾ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਦਾ ਕਿਊ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂਦੀ
ਉਡ ਜਾ ਕਬੂਤਰੀਏ ਇਹ ਡਾਰਕਾ ਮਾਰਦੀ ਔਂਦੀ
ਨੀ ਉਡ ਜਾ ਕਬੂਤਰੀਏ

ਤੂ ਜੀਜਾ ਰੰਣਾ ਦਾ ਠਰਕੀ ਨਵੇ ਸਿਖਰ ਫ਼ਸਾਵੇ
ਟੇਢੀ ਪਗਰੀ ਧੁਯ ਚੱਦਰਾ ਧਰਤੀ ਸਿਮਬਰਦਾ ਜਾਵੇ,
ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੁ ਲਵਾ ਪਲਕੇ ਲੈ ਆ ਜੰਨ ਵੇ
ਜੀਜਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲੈ ਘੜਵੇ ਵੱਰ ਗੀ ਰੰਨ ਵੇ
ਜੀਜਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲੈ

ਨਿੱਕੀ ਸਾਲੀ ਜਦੋ ਬਣ-ਜੌ ਭਾਭੀ ਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ
ਕੁਲਏ-ਕੁਲਏ ਅੰਗ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਚਨ ਦੇ ਨਾਲੋ ਸੋਣੀ
ਲੋਗ ਕਿਹਨ-ਗੇ ਸੱਜ ਵੇਹਾਈ ਪੈਰ ਪੁੰਜੇ ਨਾ ਲੌਂਦੀ
ਉਡ ਜਾ ਕਬੂਤਰੀਏ ਇਹ ਡਾਰਕਾ ਮਾਰਦੀ ਔਂਦੀ
ਨੀ ਉਡ ਜਾ ਕਬੂਤਰੀਏ

ਨਾ ਸ਼ੋਕੀਨਣ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜੂ ਢੋਲੀ ਪਾ ਕੇ
ਕਰ ਦੂ ਗਾ ਚਾ ਪੁੱਰੇ ਵੇ ਚਮਕੀਲਾ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕੇ
ਕੋਠੇ ਚੜ-ਚੜ ਰਹਵਾ ਵੇਖਦੀ ਆ-ਜਾ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨ ਵੇ
ਜੀਜਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲੈ ਘੜਵੇ ਵੱਰ ਗੀ ਰੰਨ ਵੇ
ਜੀਜਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲੈ

ਉਹ ਅੜ ਦਿਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੇਹੰਦੀ,
ਬੋਹਤੀ ਸ਼ੋਕਿਂਈ ਲਯਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂਹ ਕੱਲਜੇ ਪੈਂਦੇ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾ ਤੋੜ-ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵਾਲ ਸਕੌਂਦੀ
ਨੀ ਉਡ ਜਾ ਕਬੂਤਰੀਏ ਇਹ ਡਾਰਕਾ ਮਾਰਦੀ ਔਂਦੀ
ਨੀ ਉਡ ਜਾ ਕਬੂਤਰੀਏ

ਘੜਵੇ ਵੱਰ ਗੀ ਰੰਨ ਵੇ ਜੀਜਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਲੈ
ਉਹ ਡਾਰਕਾ ਮਾਰਦੀ ਔਂਦੀ ਨੀ ਉਡ ਜਾ ਕਬੂਤਰੀਏ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: AMAR SINGH CHAMKILA, CHARANJIT AHUJA, K.S. NARULA, PINTO JOHAL
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Jija Lak Minle

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas du téléviseur
2| symbole à droite de la valise
3| symbole en haut du smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid