paroles de chanson / Dalip Shekhawat parole / Tera Mera Safar lyrics  | ENin English

Paroles de Tera Mera Safar

Interprète Dalip Shekhawat

Paroles de la chanson Tera Mera Safar par Dalip Shekhawat lyrics officiel

Tera Mera Safar est une chanson en Pendjabi

Mixing in the house

ਨਵਾ ਨਵਾ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਇਸ਼ਕ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰ ਪਾਏਆ
ਕੁਜ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਨੀ ਮੇਨੂ ਸੁਭਾ ਕੇ ਏ ਪਹਿਰ ਆਏਆ
ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਲਾ ਡਰ ਲ੍ਗਾ ਖੁਦ ਨੂ ਮੈਂ ਗੈਰ ਪਾਯਾ
ਤੂ ਹਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਮੇਨੂ ਫੇਰ ਆਏਆ
ਜੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੋ ਗਲਾ ਲਯੀ ਸੁਣਾ
ਰਾਹ ਚ ਤੂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿੱਧਰ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰ
ਮਜਾ ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋ ਲਗੀ ਜਾਵੇ ਡਰ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰ
ਮਜਾ ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋ ਲਗੀ ਜਾਵੇ ਡਰ

ਉਹ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਕ੍ਦੇ ਕਰੇ ਤੂ ਕ੍ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੁ ਨਦਾਨੀਆਂ
ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਕ੍ਦੇ ਕਰੇ ਤੂ ਕ੍ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੁ ਨਦਾਨੀਆਂ
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਯਾਦ ਫਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਨਿਯਾ
ਓ ਦੇਵੀ ਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਵੇ ਏ ਚ੍ਲ੍ਣਾ
ਪਿੱਛੇ ਨੀ ਹਟਨਾ ਜੱਸ ਕਰੀ ਤੂ ਸਬਰ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰ
ਮਜਾ ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋ ਲਗੀ ਜਾਵੇ ਡਰ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰ
ਮਜਾ ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋ ਲਗੀ ਜਾਵੇ ਡਰ

Oh my baby take me home
Oh my baby think of you

ਮਿਹਕੇ ਮਿਹਕੇ ਜੇ ਪਲ ਨੇ
ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ
ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ
ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਬ ਜਲ ਨੇ
ਮਿਹਕੇ ਮਿਹਕੇ ਜੇ ਪਲ ਨੇ
ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ
ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ
ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਬ ਜਲ ਨੇ
ਗੱਲ ਨੇ ਲ੍ਗਿਯਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਰੁੱਹ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ
ਗਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੋਵੇ
ਦੋ ਤਰਫਾ ਇਸ਼੍ਕ਼ ਕ੍ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਏ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਸਾ ਹੋਵੇ
ਤੇਰਾ ਜੋ ਰਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਓ ਰਾਸਤਾ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸ੍ਤਾ ਨਾ ਜਾਈ ਤੂ ਮੁਕਰ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰ
ਮਜਾ ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋ ਲਗੀ ਜਾਵੇ ਡਰ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰ
ਮਜਾ ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋ ਲਗੀ ਜਾਵੇ ਡਰ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Tera Mera Safar

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de l'oeil
2| symbole à gauche de l'enveloppe
3| symbole en bas de l'étoile
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid