paroles de chanson / Kuldeep Manak parole / Doli De Wich Vekh Saleti lyrics  | ENin English

Paroles de Doli De Wich Vekh Saleti

Interprète Kuldeep Manak

Paroles de la chanson Doli De Wich Vekh Saleti par Kuldeep Manak lyrics officiel

Doli De Wich Vekh Saleti est une chanson en Pendjabi

ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਲੇਟੀ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾ ਮਾਰੀ ਨੀ
ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਛੱਡ ਗਯੀ ਜੱਟੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨੀ
ਜੋ ਸਿਆਲਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਝੂਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੀ
ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਵੇ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਚਰਾਕੇ ਮੰਗੂ
ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਚੜ ਗਯੀ ਨੀ ਤੂੰ ਠੱਗ ਵੰਜਾਰੀਏ

ਖੇੜਾ ਨੇ ਅਜ ਸਿਖਰ ਦੋਪਹਰੇ ਲੁਟਿਆ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ
ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਣਾ ਪੀ ਜਾਉ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ
ਦੇਜਾ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਗਾਨੀ ਜੱਟੀਏ ਯਾਰ ਪਯਾਰੇ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਆਖੇ ਲਗ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾ ਫੇਰ ਨੀ ਆਉਣਾ
ਪਉ ਪਛਤਾਉਣਾ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਜੁ ਮੱਰ ਮੁਕ ਜਾਣੀਏ

ਖੂ ਵਿੱਚ ਧਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀਏ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਭੋਰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ
ਨਮੇਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ ਜੱਟੀਏ ਭੁੱਲ ਗਯੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਖੁਵਾਏਂਗੀ ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਸੈਦੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਗ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਦਲਾ
ਮੂੰਹ ਦੀਏ ਮਿੱਠੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਏ ਕਾਲੀਏ
ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਗਯੀ ਨੀ ਹਾਏ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਏ

ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰੇ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨੀ
ਅਜੇ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕਦੋ ਮਿਲਣਗੇ ਜੱਟੀਏ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ
ਫਿਰੁ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟੀਏ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਨੀ
ਚਿਰਾਂ ਲੈ ਲਗਿਆ ਯਰਾਨਾ ਟੁਟਿਆ ਨੀ ਵਾਦੇ ਭੁੱਲ ਗਯੀ
ਨੀ ਪੈ ਗਯੀ ਝੂਠੀ ਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਯੀ ਨੀ ਰੁੜ ਪੁੜ ਜਾਣੀਏ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: DEV THARIKEWALA, K.S. NARULA
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Doli De Wich Vekh Saleti

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de l'ampoule
2| symbole en haut de la loupe
3| symbole en bas du cadenas
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid