paroles de chanson / Kuldeep Manak parole / Jhang Diyan Kurhian lyrics  | ENin English

Paroles de Jhang Diyan Kurhian

Interprète Kuldeep Manak

Paroles de la chanson Jhang Diyan Kurhian par Kuldeep Manak lyrics officiel

Jhang Diyan Kurhian est une chanson en Pendjabi

ਹੋ ਜੰਗ ਦਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕਠੀਆਂ ਹੋਕੇ
ਆਖਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ
ਸੁਣ ਨੀ ਹੀਰੇ ਝਟਪਟ ਚੜ੍ਹਗੀ
ਡੋਲੀ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਕਰ ਜੱਟਾ
ਰੋਂਦਾ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਾਜੋਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਉ
ਇਸਨੂ ਜੰਗ ਸਿਯਲ ਕੁੜੇ

ਹੋ ਲਾਰਾ ਲਾਕੇ ਨਾਲ ਚਰਯਾ ਇਸਤੋ ਬਾਰਹ ਸਾਲ ਕੁੜੇ
ਸ਼ਰ੍ਮ ਮੰਨੀ ਨਾ ਪੇਓ ਤੇਰੇ ਨੇ
ਏ ਕਿ ਕੀਤੀ ਚਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਪਤਾ ਨਈ ਸੀ ਕੇਡੀ ਗੱਲੋਂ
ਮੁਫ੍ਤ ਚਰਯਾ ਮਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੂ
ਬੇਲਯਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਲ ਕੁੜੇ

ਹੋ ਤੇਰਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕਦਰ ਨਾ ਪਯੀ
ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ
ਹੋਯ ਫਿਰੇ ਕੰਗਾਲ ਕੁੜੇ
ਓ ਇਹਦਾ ਨਈ ਸੀ ਦਾਗਾ ਕਮੌਣਾ
ਲਾਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ

ਹੋ ਇਹਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੂ
ਮਾਰ ਖੁਹੇ ਵਿਚ ਛਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਜੇਕਰ ਮਗਰ ਤੁੰ ਆਖਿਆਂ ਪੂੰਝੇ
ਫੜਕੇ ਹਥ ਰੁਮਾਲ ਕੁੜੇ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆਂ ਲਾਕੇ
ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਸਾਂਭਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਕ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਜ਼ਾ ਢੀਡੋ ਨਾਲ ਕੁੜੇ

ਹੋ ਡੋਲੀ ਪਾਕੇ ਵਿਹੜੇ ਲ ਗਾਏ
ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮਾਨ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਤਖ੍ਤ ਹਾਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ
ਕੀਨੁ ਲੈਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ
ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਜੰਗ ਸਿਯਲਾਂ ਨਾਲੋ
ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਕੁੜੇ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: Charanjit Ahuja, Jalal Karnail Singh
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Jhang Diyan Kurhian

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de la cible
2| symbole en bas du téléviseur
3| symbole en haut de la loupe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid