paroles de chanson / Kuldeep Manak parole / Kahe Ruslaoo Ranije lyrics  | ENin English

Paroles de Kahe Ruslaoo Ranije

Interprète Kuldeep Manak

Paroles de la chanson Kahe Ruslaoo Ranije par Kuldeep Manak lyrics officiel

Kahe Ruslaoo Ranije est une chanson en Pendjabi

ਉਹ
ਅਜ ਕੇਹੇ ਰਸਾਲੂ ਰਾਣੀਏ ਗੱਲ ਬਾਹਾਂ ਪਾਦੇ
ਅਜ ਕੇਹੇ ਰਸਾਲੂ ਰਾਣੀਏ ਗੱਲ ਬਾਹਾਂ ਪਾਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਨੈਣੋ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾ ਦੇ
ਤੇਰੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਉਠਾ ਦੇ
ਦੋ ਸੂਹੇ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਜ਼ ਟੀਕਾ ਦੇ
ਦੋ ਸੂਹੇ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਜ਼ ਟੀਕਾ ਦੇ

ਹੋ ਬਿਸ਼ਰਕਾਰੀ ਗੁੱਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪ ਲੜਾ ਦੇ
ਇਹ ਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਯਾਸ ਬੁਜਾ ਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਬੁਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਬਣਾ ਦੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲੀ ਦੋ ਸਾਹ ਰਲਾ ਦੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲੀ ਦੋ ਸਾਹ ਰਲਾ ਦੇ

ਜਿਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੁਰਗ ਨੇ ਆਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦਿਖਾਦੇ
ਅੱਜ ਉਸਲੇ ਪਿਪਲੀ ਪਿੰਗ ਤੂੰ ਵਸਲਾਂ ਦੀ ਪਾਦੇ
ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇ
ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇ
ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇ

ਗੱਲ ਲਾਲੇ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣਾਹਾਏ ਆਪਣਾ
ਢੋਲਾ ਆਪਣਾ ਠੰਡ ਸੀਨੇ ਪਾ ਦੇ
ਗੱਲ ਲਾਲੇ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣਾ ਠੰਡ ਸੀਨੇ ਪਾ ਦੇ
ਇਹ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਿਕਾਦੇ
ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਿਕਾਦੇ
ਭਾਵੇ ਦੇਰ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇ
ਭਾਵੇ ਦੇਰ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਸਾਲੂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਸਾਲੂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਸਾਲੂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਸਾਲੂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: HARDEV DILGIR, RAM SHARAN DAS
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Kahe Ruslaoo Ranije

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de la poubelle
2| symbole en haut de la calculatrice
3| symbole en haut du coeur
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid