paroles de chanson / Kuldeep Manak parole / Pooran Putt Vikde Hatti Na lyrics  | ENin English

Paroles de Pooran Putt Vikde Hatti Na

Interprète Kuldeep Manak

Paroles de la chanson Pooran Putt Vikde Hatti Na par Kuldeep Manak lyrics officiel

Pooran Putt Vikde Hatti Na est une chanson en Pendjabi

ਪੁੱਤ ਵਿਕਦੇ ਹੱਟੀ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖ ਵੈਦ ਬਜਾਰੀ
ਪੁੱਤ ਚਾਨਣ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕੁਤੀ ਪੈਂਦੀ ਦਰਬਦਾਰੀ
ਡਰ ਖੱੜ ਨਾ ਪੈਰੇ ਵੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਚਾਦਰ ਤੇ ਹੈ ਧਰਦੀ
ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ

ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਵੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਵੇ ਤਾਲ ਨੇ ਸੂਹੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ
ਨੱਥੀ ਨਾ ਹਾਰਾਰੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੀਤੋ ਰਾਜਿਆਂ ਜੋੜੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਮੜਿਆਂ ਤੇ ਸੜ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ

ਪੁੱਤ 6-6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪੁੱਤ 6-6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉਹ ਨੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਤਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਾਲੇ
ਪੂਤਾ ਬਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀ
ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ

ਨੱਕ ਲੂਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇ
ਨੱਕ ਲੂਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਫੱਕੀ ਦੀ ਸੌਂਕਣ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ
ਹਥਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਯੋ ਬੇਗਾਵੇਂ ਖੜ ਦਾ
ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈ ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ
ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ

ਪੁੱਤ ਮਰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ
ਪੁੱਤ ਮਰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵੇ ਨਿਤ ਅੰਨਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ
ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਛਾਵਾਂ
ਰਹੇ ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕਯੋ ਤੂੰ ਅੰਬੀ ਵੱਡ ਦੇ ਸਾਡੀ
ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ
ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Pooran Putt Vikde Hatti Na

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de l'appareil photo
2| symbole à droite de l'étoile
3| symbole en bas de la maison
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid