paroles de chanson / Kuldeep Manak parole / Ranjha Jogi Ho Gaya lyrics  | ENin English

Paroles de Ranjha Jogi Ho Gaya

Interprète Kuldeep Manak

Paroles de la chanson Ranjha Jogi Ho Gaya par Kuldeep Manak lyrics officiel

Ranjha Jogi Ho Gaya est une chanson en Pendjabi

ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗੇਯਾ ਕੰਨੀ ਮੂਂਦਰਾ ਪਾਯੀਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ
ਹਥ ਵਿਚ ਸੋਟੀ ਵਾੰਜ੍ਲੀ ਨਾਲ ਮੋਡੇ ਭੂਰੀ
ਪਰਨੇ ਦੇ ਲੜ ਹੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚੂਰੀ
ਚਿੰਤਾ ਚਿਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਗਲ ਵਗਲਿਆ ਪਾਯੀਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ
ਪੌਣਾ ਮਿਹਕਣ ਲਗਦਿਆ ਜੱਟ ਜਿਥੇ ਬੇਹੰਦਾ
ਹਜੇ ਸ੍ਵਾਹ ਵਿਚ ਲਿਬੜਿਆ ਰੰਗ ਚੋ ਚੋ ਪੈਂਦਾ
ਰੂਪ ਓਹਦੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਅਜ ਦੇਣ ਦੁਹਾਇਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ
ਹਥ ਵਿਚ ਠੂਠਾ ਭਜਯਆ ਜੱਟ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਈ
ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦਾ ਮੰਗ੍ਦਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੀਰੇ
ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਜ ਪੁਠੀਆਂ ਕਲਮਾ ਨੇ ਵਾਹਿਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ
ਇਸ਼੍ਕ਼ ਤ੍ਰਿਕੇਵਲੇਯਾ ਵੀ ਰਂਝ ਦਿਖੌਂਦਾ
ਕਲਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀਰ ਦਾ ਲੇ ਨੌਂ ਕਰਲੌਂਦਾ
ਰੰਗਪੁਰ ਖੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਅਜ ਧੂਨਿਆ ਲਯੀਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: HARDEV DILGIR, K. S. NARULA
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Ranjha Jogi Ho Gaya

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de la calculatrice
2| symbole en haut de l'horloge
3| symbole à gauche de l'oeil
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid