paroles de chanson / Kuldeep Manak parole / Ranjha Jogi Ho Giya lyrics  | ENin English

Paroles de Ranjha Jogi Ho Giya

Interprète Kuldeep Manak

Paroles de la chanson Ranjha Jogi Ho Giya par Kuldeep Manak lyrics officiel

Ranjha Jogi Ho Giya est une chanson en Pendjabi

ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗੇਯਾ ਕੰਨੀ ਮੂਂਦਰਾ ਪਾਯੀਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ

ਹਥ ਵਿਚ ਸੋਟੀ ਵਾੰਜ੍ਲੀ ਨਾਲ ਮੋਡੇ ਭੂਰੀ
ਪਰਨੇ ਦੇ ਲੜ ਹੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚੂਰੀ

ਚਿੰਤਾ ਚਿਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਗਲ ਵਗਲਿਆ ਪਾਯੀਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ

ਪੌਣਾ ਮਿਹਕਣ ਲਗਦਿਆ ਜੱਟ ਜਿਥੇ ਬੇਹੰਦਾ
ਹਜੇ ਸ੍ਵਾਹ ਵਿਚ ਲਿਬੜਿਆ ਰੰਗ ਚੋ ਚੋ ਪੈਂਦਾ

ਰੂਪ ਓਹਦੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਅਜ ਦੇਣ ਦੁਹਾਇਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ

ਹਥ ਵਿਚ ਠੂਠਾ ਭਜਯਆ ਜੱਟ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਈ
ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦਾ ਮੰਗ੍ਦਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੀਰੇ

ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਜ ਪੁਠੀਆਂ ਕਲਮਾ ਨੇ ਵਾਹਿਆ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ

ਇਸ਼੍ਕ਼ ਤ੍ਰਿਕੇਵਲੇਯਾ ਵੀ ਰਂਝ ਦਿਖੌਂਦਾ
ਕਲਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀਰ ਦਾ ਲੇ ਨੌਂ ਕਰਲੌਂਦਾ

ਰੰਗਪੁਰ ਖੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਅਜ ਧੂਨਿਆ ਲਯੀਆਨ
ਚੌਦਰ ਛਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਭਰਜਾਇਆ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: DEV THARIKEWALA, K.S. NARULA
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Ranjha Jogi Ho Giya

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche du cadenas
2| symbole à droite du pouce en l'air
3| symbole à droite du smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid