paroles de chanson / Prabh Gill parole / Dupatta lyrics  | ENin English

Paroles de Dupatta

Interprète Prabh Gill

Paroles de la chanson Dupatta par Prabh Gill lyrics officiel

Dupatta est une chanson en Pendjabi

ਪਾ ਕੇ ਝਾੰਝਰਾ ਤੂ ਇਕ ਪੈਰ ਰਖਦੀ
ਦਿਲ ਮੁੰਡੇਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖਦੀ
ਪਾ ਕੇ ਝਾੰਝਰਾ ਤੂ ਇਕ ਪੈਰ ਰਖਦੀ
ਦਿਲ ਮੁੰਡੇਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖਦੀ
ਲਿਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚ
ਨਾਲ ਤੇਰੇਯਾ ਖਯਾਲਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਕੰਨੀ ਨੱਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਜੜ ´ਦਾ ਏ ਚਾਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ
ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸਨ ਅੱਗ ਵਰਗਾ
ਮੁੰਡਾ ਡਰਦਾ ਏ ਖਾਖ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸਨ ਅੱਗ ਵਰਗਾ
ਮੁੰਡਾ ਡਰਦਾ ਏ ਖਾਖ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਓ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨੀ ਰਕਾਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ
ਓ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨੀ ਰਕਾਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ
ਓ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਜਿਵੇਈਂ ਪਾਵੇਈਂ ਨੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੁੱਧ ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ

ਨੀ ਤੂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕ ਲਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਤੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਏ ਸ਼ਾਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ
ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੁਰਦੀ ਏ ਤੋਰ ਤੂ
ਕਿਥੋਂ ਰਿਹ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੀ ਵੱਸ ਦੇ
ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੁਰਦੀ ਏ ਤੋਰ ਤੂ
ਕਿਥੋਂ ਰਿਹ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੀ ਵੱਸ ਦੇ
ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੱਡਫੌਣੀ ਏ
ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੱਡਫੌਣੀ ਏ
ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੀ ਟਾਇਮ ਆਇਆ ਕਲਜੁਗ ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ

ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੁਨਿਯਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂ
"ਮਾਨ " ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚ
ਬਸ ਹੁਣ ਨੀ ਬਚਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬਚਨਾ
ਇਹੀ ਚਲਦੀ ਏ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੱਥ ਚ
ਬਸ ਹੁਣ ਨੀ ਬਚਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬਚਨਾ
ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਏ ਇਹੀ ਹੁਣ ਸੱਥ ਚ
ਓਹਨੂ ਅੱਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾ ਠੰਡ ਪਈ ਜੌ
ਓਹਨੂ ਅੱਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾ ਠੰਡ ਪਈ ਜੌ
ਤੀਰ ਮਾਗਨੇ ਦੇ ਪ੍ਯਾਰ ਵੱਲਾ ਜੰਨਦਾ ਕੁਭ ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ
ਤੇਰਾ ਉੱਢ´ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਰਜਾਨੀਏ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਢ'ਦਾ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: Desi Routz, Magan Mann
Copyright: Phonographic Digital Limited (PDL)

Commentaires sur les paroles de Dupatta

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de la valise
2| symbole en haut de l'enveloppe
3| symbole en haut de la poubelle
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid