paroles de chanson / Prabh Gill parole / Tareyaan De Des lyrics  | ENin English

Paroles de Tareyaan De Des

Interprète Prabh Gill

Paroles de la chanson Tareyaan De Des par Prabh Gill lyrics officiel

Tareyaan De Des est une chanson en Pendjabi

ਵਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਥੋਡੀਯਾਂ ਕ੍ਯਾ ਨੇ ਬਾਤਾਂ
ਥੋਡੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਥੋਡੀਯਾਂ ਹੀ ਨੇ ਰਾਤਾਂ
ਸੋਚੇਯਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੱਨ ਨੂ ਏ ਵੇਖਣਾ
ਬਾਹਲ ਮੁੱਕੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖਡੇ ਹਸੀਨ ਤੇ
ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਰਿਹਣ ਵਾਲਿਯੋ
ਯਾਦ ਕੱਰਦਾ ਏ ਰਿਹੰਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਓ ਹੋ ਹੋ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਰਿਹਣ ਵਾਲਿਯੋ
ਯਾਦ ਕੱਰਦਾ ਏ ਥੋਨੂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਵਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਥੋਡੀਯਾਂ ਕ੍ਯਾ ਨੇ ਬਾਤਾਂ
ਥੋਡੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਥੋਡੀਯਾਂ ਹੀ ਨੇ ਰਾਤਾਂ

ਥੋਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਵੀ ਸੱਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲੇ
ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਵੀ ਥੋਂਨੂ ਮਸ਼ਅੱਲਾਹ ਨਿਕਲੇ
ਥੋਡੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੁੱਸੀ ਅੱਪ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ
ਲੇਖਾਂ ਨੂ ਜਗੋਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸਨ ਕਮਾਲ ਹੋ
ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਆ ਤੁਅੱਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਯਾ
ਕਰੋ ਗੌਰ ਸੱਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਅਮੀਨ ਤੇ
ਓ ਹੋ ਹੋ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਰਿਹਣ ਵਾਲਿਯੋ
ਯਾਦ ਕੱਰਦਾ ਏ ਰਿਹੰਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ

ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਰਿਹਣ ਵਾਲਿਯੋ
ਯਾਦ ਕੱਰਦਾ ਏ ਥੋਨੂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਵਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਥੋਡੀਯਾਂ ਕ੍ਯਾ ਨੇ ਬਾਤਾਂ
ਥੋਡੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਥੋਡੀਯਾਂ ਹੀ ਨੇ ਰਾਤਾਂ

ਥੋਡੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੱਚ ਸੱਡਾ ਦਿੱਲ ਵੀ ਨੀ ਸੁਣਦਾ
ਥੋਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਸਾਨੂ ਇਕ ਵੀ ਨੀ ਚੁਣਦਾ
ਸਾਨੂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੋ ਅੱਸੀ ਬੱਡੇ ਬੇ-ਉੱਮੀਦ ਹਾਂ
ਬੋਲਦੇ ਆਂ ਸੱਚ ਅੱਸੀ ਥੋਡੇ ਜਿਹ ਅਜੀਬ ਹਾਂ
ਪ੍ਯਾਰ ਦਿਯਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਿਹਣ ਦੋ
ਸੱਤ ਮਾਰੇਯੋ ਨਾ ਕੈਲੇ ਦੇ ਯਕ਼ੀਨ ਤੇ

ਹੋ ਹੋ ਹੋ (ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ)

ਓ ਹੋ ਹੋ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਰਿਹਣ ਵਾਲਿਯੋ
ਯਾਦ ਕੱਰਦਾ ਏ ਥੋਨੂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਓ ਹੋ ਹੋ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਰਿਹਣ ਵਾਲਿਯੋ
ਯਾਦ ਕੱਰਦਾ ਏ ਥੋਨੂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: DESI ROUTZ, MANINDER KAILEY
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Tareyaan De Des

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas du nuage
2| symbole à droite de la poubelle
3| symbole à gauche du casque
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid