song lyrics / Hope Filipino Worship / Aleluya Purihin Ka lyrics  | FRen Français

Aleluya Purihin Ka lyrics

Performer Hope Filipino Worship

Aleluya Purihin Ka song lyrics by Hope Filipino Worship official

Aleluya Purihin Ka is a song in Tagalog

Bawat oras walang hanggan
Pagpupugay ang inaalay
Ng mga anghel
At nilikha
Isang tinig ng malugod na pagsamba

Banal ang Panginoon
Banal ang Panginoon

Aleluya purihin ka
Dakilang hari luwalhatiin ka
Makapangyarihan
Kataas-taasan
Ikaw ang Diyos magpakaylanman

Bawat oras walang hanggan
Pagpupugay ang inaalay
Ng mga anghel
At nilikha
Isang tinig ng malugod na pagsamba

Banal ang Panginoon
Banal ang Panginoon

Aleluya purihin ka
Dakilang hari luwalhatiin ka
Makapangyarihan
Kataas-taasan
Ikaw ang Diyos magpakaylanman

Aleluya purihin ka
Dakilang hari luwalhatiin ka
Makapangyarihan
Kataas-taasan
Ikaw ang Diyos magpakaylanman

Sayo ang karangalan
Lubos ang kabutihan
Bukas ngayon maghari ka
Maghari ka

Ika’y papupurihan
Sambahin ang yong pangalan
Bukas ngayon maghari ka
Maghari ka

Sayo ang karangalan
Lubos ang kabutihan
Bukas ngayon maghari ka
Maghari ka

Ika’y papupurihan
Sambahin ang yong pangalan
Bukas ngayon maghari ka

Aleluya purihin ka
Dakilang hari luwalhatiin ka
Makapangyarihan
Kataas-taasan
Ikaw ang Diyos magpakaylanman

Makapangyarihan
Kataas-taasan
Ikaw ang Diyos magpakaylanman
Ikaw ang Diyos magpakaylanman
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Aleluya Purihin Ka lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the envelope
2| symbol at the bottom of magnifying glass
3| symbol to the left of the cross
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid