song lyrics / Hope Filipino Worship / Papuri Kay Yahweh (Live) lyrics  | FRen Français

Papuri Kay Yahweh (Live) lyrics

Performer Hope Filipino Worship

Papuri Kay Yahweh (Live) song lyrics by Hope Filipino Worship official

Papuri Kay Yahweh (Live) is a song in Tagalog

Umaawit nagpupuri
Nagdiriwang ang lahat
Papuri kay Yahweh
Yahweh Yahweh

Lumalapit sa presensya mo
Nagpupugay ang lahat
Papuri kay Yahweh
Yahweh Yahweh

Sa lahat ng oras sa bawat araw
Pinupuri at sinasamba

Ikaw ang tunay na Diyos
Hari ng mga hari
Tapat kailanman
HIndi nagbabago oh

Ikaw ang tunay na Diyos
Hari ng mga hari
Tapat kailanman
Di nagbabago oh
Si Yahweh ang ating Diyos (woh)

Umaawit nagpupuri
Nagdiriwang ang lahat
Papuri kay Yahweh
Yahweh Yahweh

Lumalapit sa presensya mo
Nagpupugay ang lahat
Papuri kay Yahweh
Yahweh Yahweh

Sa lahat ng oras sa bawat araw
Pinupuri at sinasamba (whoa)

Ikaw ang tunay na Diyos
Hari ng mga hari
Tapat kailanman
Hindi nagbabago

Ikaw ang tunay na Diyos
Hari ng mga hari
Tapat kailanman
Hindi nagbabago
Si Yahweh ang ating Diyos

Pagpapala'y bumubuhos na
Yahweh Yahweh
Sa ngalan nya'y may kagalingan
Yahweh Yahweh

Sa kanya'y may tagumpay
Yahweh Yahweh
Isigaw ng lahat ng nilalang
Yahweh Yahweh

Pagpapala'y bumubuhos na
Yahweh Yahweh
Sa ngalan nya'y may kagalingan
Yahweh Yahweh

Sa kanya'y may tagumpay
Yahweh Yahweh
Isigaw ng lahat ng nilalang
Yahweh Yahweh

Ikaw ang tunay na Diyos
Hari ng mga hari
Tapat kailanman
Hindi nagbabago oh

Ikaw ang tunay na Diyos
Hari ng mga hari
Tapat kailanman
Hindi nagbabago
Si Yahweh ang ating Diyos

Si Yahweh ang ating Diyos
Si Yahweh ang ating Diyos
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.
Writers: Jamaica Layugan, Jimmy Mamaed, Leveeh Ian Pastor, Magielyn Pastor
Copyright: O/B/O DistroKid

Comments for Papuri Kay Yahweh (Live) lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the bulb
2| symbol at the bottom of the house
3| symbol to the right of the camera
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid