song lyrics / Limit / 10111 lyrics  | FRen Français

10111 lyrics

Performer Limit

10111 song lyrics by Limit official

10111 is a song in Zulu

10111 ng'phonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala ngan'yabantu
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo
10111 ngphonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala ngan'yabantu
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo

10111 ng'phonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala lavo
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo

Bheki Cele
Baba ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami
Ngoba akukhona ukuthanda umuntu lokhu yibulawo
Ngathi ngidlisiwe
Nakhu ngizogcina sengihlanya ngengqondo

Bheki Cele
Baba ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami
Ngoba akukhona ukuthanda umuntu lokhu yibulawo
Ngathi ngidlisiwe
Nakhu ngizogcina sengihlanya ngengqondo

Bheki Cele
Baba ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami
Ngoba akukhona ukuthanda umuntu lokhu yibulawo
Ngathi ngidlisiwe
Nakhu ngizogcina sengihlanya ngengqondo

10111 ng'fonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala lavo
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo yami

Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami

Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami
Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami
Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami

Mina ngizogibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngzogibela phezu kwentaba ngimemeze
Ohh ngitshele abantu ngawe,ngawe

Mina ngizgibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngzogibela phezu kwentaba ngimemeze
Ohh ngitshele abantu ngawe,ngawe

Mina ngizgibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngizgibela phezu kwentaba ngimemeze
Oh ngitshele abantu ngawe ngawe

This love is unconditional
Loluthando aluvumeke
Loluthando lungangolwandle lungangolwandle

This love is unconditional
Loluthando aluvumeke
Loluthando lungangolwandle lungangolwandle

Mina ngizgibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngizgibela phezu kwentaba ngimemeze
Oh ngitshele abantu ngawe ngawe
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for 10111 lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the helmet
2| symbol to the right of the camera
3| symbol to the left of the calculator
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid