song lyrics / Musikatha / Kabanal-banalang Diyos lyrics  | FRen Français

Kabanal-banalang Diyos lyrics

Performer Musikatha

Kabanal-banalang Diyos song lyrics by Musikatha official

Kabanal-banalang Diyos is a song in Tagalog

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Luwalhati at papuri sayo kataas-taasang hari
Kapangyarihan at kalakasan sayo kailanpaman
Pagdakila at pagsamba sa iyo aming kabanal-banalang Diyos

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ikaw lamang Hesus
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Sayo namin iaalay o Diyos ang aming papuring tunay
Kaya kami'y aawit sayo
Papuri ng pagsamba at pagmamahal at pagdakila (papuri)
Tanging ikaw Hesus ang aming Panginoon
Tanging ikaw Hesus ang aming Panginoon
Tangapin mo aming pagsamba at ilagay sa puso
Ngayon at kailanman ika'y papupurihan
Ngayon at kailanman ika'y aawitan
Dakila ka o Hesus
Dakila ka kami'y sumasamba sayo
Kabanal-banalang Diyos

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Hallelujah sayo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba purihin ka o Diyos dakila ka hallelujah
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Kabanal-banalang Diyos lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the thumbs up
2| symbol to the left of the trash
3| symbol at the top of the padlock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid