song lyrics / Musikatha / Pass Ako sa Pasko lyrics  | FRen Français

Pass Ako sa Pasko lyrics

Performer Musikatha

Pass Ako sa Pasko song lyrics by Musikatha official

Pass Ako sa Pasko is a song in Tagalog

Pass ako sa Pasko
Pass ako ngayong taon itong sukdulan ng gulo
Pass ako sa Pasko

Di ko na makuha pang umarte kung nagdaramdam ang puso ko
Libo-libong nag-nonochebuena sa wala
Na nangangalirang tulala
May mga mahal sa buhay ang nagmamaktol
Sa apoy ng parol may taghoy sa lamay ng burol

Oh Hesus ng Pasko
Magliwanag ka sa puso ng buong mundo
Ibalik ang kagalakan ng pag asang na sayo
Sa kalwalhatian mo patuloy lamang ang Pasko hey

Pass ako sa Pasko
Pass ako sa ingay at palamuting nanunukso
Pass ako sa Pasko

Kung aking nalilimutan ang siyang diwa ng Pasko
Ikaw Kristo
Libo-libo ang hindi alam ang dahilan
Nang Gloria in exelcies deo yan
Di ko na palilipasin ang pagkakataon
May habang paroon ihayag ikaw Panginoon (may habang paroon ihayag )

Oh Hesus ng Pasko
Magliwanag ka sa puso ng buong mundo
Ibalik ang kagalakan ng pag asang na sayo
Sa kalwalhatian mo patuloy lamang

Oh Hesus ng Pasko
Magliwanag ka sa puso ng buong mundo
Ibalik ang kagalakan ng pag asang na sayo
Sa kalwalhatian mo patuloy lamang ang Pasko

Oh Hesus ng Pasko
Patuloy lang ang Pasko
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Pass Ako sa Pasko lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol to the right of the padlock
2| symbol to the right of the house
3| symbol at the top of the heart
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid