song lyrics / S'fiso Ncwane / Ngipholise Nkosi lyrics  | FRen Français

Ngipholise Nkosi lyrics

Performer S'fiso Ncwane

Ngipholise Nkosi song lyrics by S'fiso Ncwane official

Ngipholise Nkosi is a song in Zulu

Nkosi ngilimele (ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Awu Baba sengilimele (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Baba ngidinga wen'uzongipholisa (Ngipholise)
Oh, ngilimele enhliziyweni (Ngipholise)
Hayi, hayi (Ngipholise lamanxeba)

Ubuhlungu obungaka Baba (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Noma kubuhlungu Nkosi yami
Inhliziyo yam iyaqaqamba
Ngiph'isibindi Baba wam
Ukuthi ngikwazi uMthetheleli

Noma kubuhlungu Nkosi yami
Inhliziyo yam iyaqaqamba
Ngiph'isibindi Jehovah
Ukuthi ngikwazi uMthetheleli

Jehovah Elohim (Ngipholise)
Jehovah Shalom (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Wena wedwa ulithemba lami (Ngipholise)
Uzongisul'izinyembezi (Ngipholise)
Ngipholise, yeyi, yeyi (Ngipholise lamanxeba)

Yeyi, yeyi ngipholise (Ngipholise)
Hey oh Baba (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Jehova weyintandane (Ngipholise)
Ngikhala Kuwe (Ngipholise)
Ngikhala Kuwe (Ngipholise lamanxeba)

Baba ngipholise, ngilimele mina (Ngipholise)
Ngilimazwe ngabantu (Ngipholise)
Ebengibathembile (Ngipholise lamanxeba)

(Ngipholise)
(Ngipholise)
Nkosi ngilimele (Ngipholise lamanxeba)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (Ngipholise)
Bangihlukumezile (Ngipholise)
Baba ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Ngilimazwe ngabantu engibathandayo (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise)
(Ngipholise lamanxeba)

Woza uzongipholisa Nkosi (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Woza uzongipholisa Nkosi (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Woza uzongipholisa Nkosi (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise)
Ngipholise (Ngipholise lamanxeba)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (Ngipholise)
Eyi (Ngipholise)
Eyi (Ngipholise lamanxeba)
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Ngipholise Nkosi lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the house
2| symbol to the right of the bulb
3| symbol at the top of the helmet
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid