song lyrics / Zahara / Umongameli lyrics  | FRen Français

Umongameli lyrics

Performer Zahara

Umongameli song lyrics by Zahara official

Umongameli is a song in Xhosa

Mama ndizomthini lomntana
Ndifun' umenza umongameli
Mama ndizomthini lomntana
Ndifun' umenza umongameli
Mama ndizomthoini lomntana
Ndifun' umenza umongameli

Ndifun' umenza
Ndifn' umenza umongameli
Ndifun' umenza
Ndifn' umenza umongameli
Ndifun' umenza
Ndifn' umenza umongameli

Ndiba ngabheka ngapha kwezikona
Bathi umoshile izolo
Ndibuza lona akabuyanga
Inyanga ziyaphela
Ndiba ngabheka ngapha kwezikona
Umoshile izolo
Bathi akabuyanga inyanga ziyaphela
Yeyi

Ndifun' umenza (Ndifun' umenza)
Ndifn' umenza umongameli (Umongameli nzomenza)
Ndifun' umenza (Ndifun' umenza)
Ndifun' umenza umongameli (Umongameli ndomenza)
Mama ndizamthoni lomntana (Ndifun' umenza)
Ndifun' umenza umongameli (Umongameli ndomenza)
Mama ndizomthoni lomntana (Ndifun' umenza)
Ndifn' umenza umongameli (Umongameli ndomenza)

Bathethile bathi ufuzile
Akasoze abento
Bathethile bathi ufuzile
Akasoze abento
Noma bethetha ngaye mna ndifun' umenza
Ndithi noma bengathini ngaye mna ndifun' umenza

Ndifun' umenza (Ndifun' umenza)
Ndifn' umenza umongameli (Umongameli nzomenza)
Ndifun' umenza (Ndifun' umenza)
Ndifun' umenza umongameli (Umongameli ndomenza)
Mama ndizamthoni lomntana (Ndifun' umenza)
Ndifun' umenza umongameli (Umongameli ndomenza)
Mama ndizamthoni lomntana (Ndifun' umenza)
Ndifun' umenza umongameli (Umongameli ndomenza)

Ndifun' umenza
Ndifn' umenza umongameli
Ndifun' umenza
Ndifun' umenza umongameli
Ndifun' umenza
Ndifun' umenza umongameli

Ndifun' umenza
Ndifun' umenza umongameli
Ndifun' umenza
Ndifun' umenza
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Umongameli lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the clock
2| symbol at the top of the heart
3| symbol at the bottom of the cloud
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid