paroles de chanson / आनंद शिंदे parole / जवा नवीन पोपट हा lyrics  | ENin English

Paroles de जवा नवीन पोपट हा

Interprètes आनंद शिंदेआनंद शिंदेAnand Shinde

Paroles de la chanson जवा नवीन पोपट हा par आनंद शिंदे lyrics officiel

जवा नवीन पोपट हा est une chanson en Marathi

आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं
तुज्या ग बोलण्याला आता मी मानलं
आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं
तुज्या ग बोलण्याला आता मी मानलं
शेजारची हि काळी मैना
लागली डोलायला तवा लागली डोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला

काय सांगू तुला ह्या दोघांची गोष्ट
गोष्ट इथं ती कळाली स्पष्ट
काय सांगू तुला ह्या दोघांची गोष्ट
गोष्ट इथं ती कळली स्पष्ट
पाहून मोका मैनेचा झोका
पाहून मोका मैनेचा झोका
लागतोय झुलायला कसा लागतोय झुलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला

जोवर नव्हती मैनेला जोडी
खायाला देताना नाक तोंड मोडी
जोवर नव्हती मैनेला जोडी
खायाला देताना नाक तोंड मोडी
राघू ला पाहून नाचून गाऊन
राघू ला पाहून नाचून गाऊन
डाळिंब सोलायला लागली डाळिंब सोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला

पोपट माझा घालतोय शिळं
मैनेचे तिकडं होई तळमळ
पोपट माझा घालतोय शिळं
मैनेचे तिकडं होई तळमळ
संधी ती पाहून जाते धावून
संधी ती पाहून जाते धावून
पिंजरा खोलायला तो पिंजरा खोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला

पोपट माझा लय लय गुणी
साऱ्यांच्या आता तो भरलाय मणी
पोपट माझा लय लय गुणी
साऱ्यांच्या आता तो भरलाय मणी
प्रथम आज प्रेमाचा साज
प्रथम आज प्रेमाचा साज
लागलाय फुलायला आता लागलाय फुलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: MANWEL GAIKWAD, VITTHAL SHINDE
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de जवा नवीन पोपट हा

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut du casque
2| symbole à droite de la maison
3| symbole à droite du coeur
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid