paroles de chanson / आनंद शिंदे parole / ऑंटीची घंटी वाजवली lyrics  | ENin English

Paroles de ऑंटीची घंटी वाजवली

Interprètes आनंद शिंदेआनंद शिंदेAnand Shinde

Paroles de la chanson ऑंटीची घंटी वाजवली par आनंद शिंदे lyrics officiel

ऑंटीची घंटी वाजवली est une chanson en Marathi

आजच माझा झालाय पगार
घेईन रोख नको उधार
आजच माझा झालाय पगार
घेईन रोख नको उधार
गोष्ट पटली झटकन उठली
गोष्ट पटली झटकन उठली
अशी कथा मी गाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली

कुणीच न्हवतं र माझा संग
पाहून मला ती झालिया दंग
कुणीच न्हवतं र माझा संग
पाहून मला ती झालिया दंग
घरात घुसून खाटेवर बसलो
घरात घुसून खाटेवर बसलो
लय स्वप्ने मी सजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली

निघाल्या गप्पा गोष्टी त्या चांगल्या
नाय नाय म्हणता चांगल्याच रमल्या
निघाल्या गप्पा गोष्टी त्या चांगल्या
नाय नाय म्हणता चांगल्याच रमल्या
मधी घोळणारी तिची म्हातारी
मधी घोळणारी तिची म्हातारी
तिनं पडवीत निजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली

नवीन गिराहीक होतो म्हणून
प्युअर ची मला दिली आणून
नवीन गिराहीक होतो म्हणून
प्युअर ची मला दिली आणून
काय सांगू पुढलं काय काय घडलं
काय सांगू पुढलं काय काय घडलं
बया भलतीच लाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली

ऑंटी चा रेडहॅण्ड पकडला माल
प्रथम पोलिसांची कमाल
ऑंटी चा रेडहॅण्ड पकडला माल
प्रथम पोलिसांची कमाल
अशी ही कथा सांगून आता
अशी ही कथा सांगून आता
म्हणे साहेबांची रीजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
आजच माझा झालाय पगार
घेईन रोख नको उधार
आजच माझा झालाय पगार
घेईन रोख नको उधार
गोष्ट पटली झटकन उठली
गोष्ट पटली झटकन उठली
अशी कथा मी गाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
अहो रात्री या ऑंटी ची जवा घंटी मी वाजवली
जवा घंटी मी वाजवली
जवा घंटी मी वाजवली
जवा घंटी मी वाजवली
जवा घंटी मी वाजवली
जवा घंटी मी वाजवली
जवा घंटी मी वाजवली
जवा घंटी मी वाजवली
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: MANWEL GAIKWAD, VITTHAL SHINDE
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de ऑंटीची घंटी वाजवली

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de l'étoile
2| symbole en bas de l'enveloppe
3| symbole à droite de l'oeil
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid