paroles de chanson / आनंद शिंदे parole / Limbu Mala Marila lyrics  | ENin English

Paroles de Limbu Mala Marila

Interprètes आनंद शिंदेआनंद शिंदेAnand Shinde

Paroles de la chanson Limbu Mala Marila par आनंद शिंदे lyrics officiel

Limbu Mala Marila est une chanson en Marathi

लिंबू मला मारिला ग लिंबू मला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू मला मारिला ग लिंबू मला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
कोण्या दुसमानं सोडिला आणि देवऋष्या न भारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

होत्या धारा त्याला तीन
ओह्ह्ह
टाचण्या टोचल्या चौ बाजूनं
ओह्ह्ह्ह
पडला दारात येऊन
ओह्ह्हह्ह
तवा गेलं माझं ध्यान
ओह्ह्ह्ह
होत्या धारा त्याला तीन
टाचण्या टोचल्या चौ बाजूनं
पडला दारात येऊन
तवा गेलं माझं ध्यान
तवा गेलं माझं ध्यान
अरे इचारा त्या हारीला
अन शेजारच्या पारीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

आसा होता गोल गोल
ओह्ह्ह
वरती हळद अन गुलाल
ओह्ह्ह्ह
जसा लिंबू करी चाळ
ओह्ह्ह्ह
तसं घरात होती हाल
ओह्ह्ह
आसा होता गोल गोल
वरती हळद अन गुलाल
जसा लिंबू करी चाळ
तसं घरात होती हाल
तसं घरात होती हाल
अर्र उलट्या झाल्या बायको ला
अन जुलाब झालं पोरीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

काय गुन्हा माझा झाला
ओह्ह्ह
काळ मझवरी आला
ओह्ह्ह्ह
कोण्या बा चा पैसे खाल्ला
ओह्ह्ह
त्रास लेकराला झाला
ओह्ह्ह
काय गुन्हा माझा झाला
काळ मझवरी आला
कोण्या बा चा पैसे खाल्ला
त्रास लेकराला झाला
त्रास लेकराला झाला

अरं एक बकरं आणि एक कोंबडं गेला चोरीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

मरि आईचा भक्त दीप शाम
ओह्ह्हह्ह
त्यानं केलं माझं काम
ओह्ह्ह
लय झालो होतो जाम
ओह्ह्ह
पडला जीवाला आराम
ओह्ह्ह
मरि आईचा भक्त दीप शाम
त्यानं केलं माझं काम
लय झालो होतो जाम
पडला जीवाला आराम
पडला जीवाला आराम
आरं जाता जाता जीव माझा देवानंच का तारीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
दुसमानं सोडिला आणि देवऋष्या न भारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: DEEPSHAAM MANGALVEDEKAR, VITTHAL SHINDE
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Limbu Mala Marila

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de la cible
2| symbole en haut de la calculatrice
3| symbole à droite de la maison
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid