song lyrics / आनंद शिंदे / Limbu Mala Marila lyrics  | FRen Français

Limbu Mala Marila lyrics

Performers आनंद शिंदेआनंद शिंदेAnand Shinde

Limbu Mala Marila song lyrics by आनंद शिंदे official

Limbu Mala Marila is a song in Marathi

लिंबू मला मारिला ग लिंबू मला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू मला मारिला ग लिंबू मला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
कोण्या दुसमानं सोडिला आणि देवऋष्या न भारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

होत्या धारा त्याला तीन
ओह्ह्ह
टाचण्या टोचल्या चौ बाजूनं
ओह्ह्ह्ह
पडला दारात येऊन
ओह्ह्हह्ह
तवा गेलं माझं ध्यान
ओह्ह्ह्ह
होत्या धारा त्याला तीन
टाचण्या टोचल्या चौ बाजूनं
पडला दारात येऊन
तवा गेलं माझं ध्यान
तवा गेलं माझं ध्यान
अरे इचारा त्या हारीला
अन शेजारच्या पारीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

आसा होता गोल गोल
ओह्ह्ह
वरती हळद अन गुलाल
ओह्ह्ह्ह
जसा लिंबू करी चाळ
ओह्ह्ह्ह
तसं घरात होती हाल
ओह्ह्ह
आसा होता गोल गोल
वरती हळद अन गुलाल
जसा लिंबू करी चाळ
तसं घरात होती हाल
तसं घरात होती हाल
अर्र उलट्या झाल्या बायको ला
अन जुलाब झालं पोरीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

काय गुन्हा माझा झाला
ओह्ह्ह
काळ मझवरी आला
ओह्ह्ह्ह
कोण्या बा चा पैसे खाल्ला
ओह्ह्ह
त्रास लेकराला झाला
ओह्ह्ह
काय गुन्हा माझा झाला
काळ मझवरी आला
कोण्या बा चा पैसे खाल्ला
त्रास लेकराला झाला
त्रास लेकराला झाला

अरं एक बकरं आणि एक कोंबडं गेला चोरीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला

मरि आईचा भक्त दीप शाम
ओह्ह्हह्ह
त्यानं केलं माझं काम
ओह्ह्ह
लय झालो होतो जाम
ओह्ह्ह
पडला जीवाला आराम
ओह्ह्ह
मरि आईचा भक्त दीप शाम
त्यानं केलं माझं काम
लय झालो होतो जाम
पडला जीवाला आराम
पडला जीवाला आराम
आरं जाता जाता जीव माझा देवानंच का तारीला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
दुसमानं सोडिला आणि देवऋष्या न भारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
लिंबू याला मारिला ग लिंबू याला मारिला
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.
Writers: DEEPSHAAM MANGALVEDEKAR, VITTHAL SHINDE
Copyright: Royalty Network

Comments for Limbu Mala Marila lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the smiley
2| symbol to the left of the suitcase
3| symbol to the left of the target
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid