song lyrics / आनंद शिंदे / Popat Pisaatla lyrics  | FRen Français

Popat Pisaatla lyrics

Performers आनंद शिंदेआनंद शिंदेकविता निकमAnand Shinde

Popat Pisaatla song lyrics by आनंद शिंदे official

Popat Pisaatla is a song in Marathi

राणात उठला वणवा
अन झाली दैना
अडकुन पडला राघू
अन तडपली मैना
मग शिकार्याच्या हाता मधुन
शिकार्याच्या हाता मधुन
पिंजरा निसटला
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली भूर
माझा पोपट पिसाटला

हे हे हे
हे हे हे हे हे हे
उम्म्म हा
पहिल्यांदा जेव्हा तो दीसला मला
थाम्बुन टक मक बघत हासलला
नाक मुर्डून निघाली मी तर
फिल्मी गाणी मन्हत बसला
सेंट व्हेंट फुल टू मारून
गुलाबी शर्ट घालून
पाठी मागे लागाला
मी हासले जराशी
तो गेला आकाशी रे
भलताच शेफारला
म्या आनंदानं पिउन पडून
म्या झाडाखाली पिउन पडून
धिंगाना घातला गं
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला

मोका बघुन तो आला
काना मंधी तो म्हणाला
गच्ची वर ये ग पटकन तू
काजू किसमिस खायाला
बोट माझा घट्ट धरून
जोर जोर चा हट्ट करुन
मस्का त्याने लावला हा
भरकटला भान सार
पेटले हे राण आधी पंडित मी बोलावला
तव्हा सुमड़ी मधी तुझ्या माझ्या
तुझ्या माझ्या लग्नाचा फटाका फुटला अगं हट
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला
पिसाटला पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली भूर
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली हा
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली
माझा पोपट पिसाटला
तुझी चिमनी उडाली हा
माझा पोपट पिसाटला हा हा
तुझी चिमनी उडाली भूर भूर भूर
माझा पोपट पिसाटला हा
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Popat Pisaatla lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the helmet
2| symbol to the right of the star
3| symbol at the top of the target
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid