song lyrics / आनंद शिंदे / Bai Wadyavar Ya lyrics  | FRen Français

Bai Wadyavar Ya lyrics

Performers आनंद शिंदेआनंद शिंदेAnand Shinde

Bai Wadyavar Ya song lyrics by आनंद शिंदे official

Bai Wadyavar Ya is a song in Marathi

लय लय वाकडा हा मिशीचा आकडा
धोतर घालून कोट वर घातला च्या माईला
डोक्यावर टोपी नि तोंडात पानं
आणि गातोय गाणं
बाई वाड्यावर या

लय लय लय लय लय लय लय वाकडा
मिशीचा मिशीचा मिशीचा आकडा
धोतर घालून कोट वर टाकला
डोक्यावर टोपी नि तोंडात पानं
गातोय गाणं
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या या या या
बाई वाड्यावर या

हे ईशकाच्या वाऱ्यात, पाटील जोमात.
अंगात सलगी वाड्यावर या
काहूर दोघात भीतीच्या पल्याड
अडगळ दारास लावू आता वाड्यावर या
कशी हि ठिणगी वाड्यात शिरली
लाजेचा आव लय अनु नका
उगा पाटलाचं नाद तुम्ही करू नका
उगा पाटलाचा वाटलं जाऊ नका
उगा पाटलाचं नाद तुम्ही करू नका
उगा पाटलाचं वाड्यावर जाऊ नका
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
लय लय लय लय लय लय लय वाकडा
मिशीचा मिशीचा मिशीचा आकडा
धोतर घालून कोट वर टाकला
डोक्यावर टोपी नि तोंडात पानं
गातोय गाणं
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या या या या
बाई वाड्यावर या
बाई हंडाच का हंड्या सकट उचलीन तुला
पाटील म्हणत्यात मला च्या लुडबुड झालं
एकच इशारा भलताच ह्यो तोरा
मराठमोळा नि डोळ्याचा मारा न
भुवई चा बाण करून सोडितो तीर
आवाज ऐकून वागवी तीर
मास्तर पोरग नापास कास काई झाल
पोराला मार्क किती पाच मार्क
पाचाच्या पुढं शुन्य वाढवला असता तुझ्या बा चं काई गेलं चांडाळा
आमचा रे ते मान आमचा ते शान
भाऊंची आमच्या भलतीच पेहेचान
हिस लायन डॉन कॉमिन्ग हिस वे
यू कॅन थिंग उ कॅन थॉट
सेव्ह युअर लव्ह वन सेव्ह युअर लाईफ
बाई बाई बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
लय लय लय लय लय लय लय वाकडा
मिशीचा मिशीचा मिशीचा आकडा
धोतर घालून कोट वर टाकला
डोक्यावर टोपी नि तोंडात पानं
गातोय गाणं
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या या या या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या या या या
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या या या या
बाई वाड्यावर या कधी येतंय वाद्यांवर वाट बघतोय
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Bai Wadyavar Ya lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the calculator
2| symbol to the right of the clock
3| symbol at the bottom of the padlock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid