song lyrics / आनंद शिंदे / Bhimrayamule Aamha Buddh Milale lyrics  | FRen Français

Bhimrayamule Aamha Buddh Milale lyrics

Performers आनंद शिंदेआनंद शिंदेAnand Shinde

Bhimrayamule Aamha Buddh Milale song lyrics by आनंद शिंदे official

Bhimrayamule Aamha Buddh Milale is a song in Marathi

त्रिसरण पंचशीलाचे सूर जुळाले
त्रिसरण पंचशीलाचे सूर जुळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले

दिव्य ज्ञानाचा दावूनी प्रकाश
दीन दुबळ्यांचा केला विकास

दिव्य ज्ञानाचा दावूनी प्रकाश
दीन दुबळ्यांचा केला विकास
अज्ञानाचे असुर ते दूर पळाले
अज्ञानाचे असुर ते दूर पळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले


जीर्ण रुढींच्या जीर्ण चालीरीती
नष्ट केल्या देवून मूठमाती

जीर्ण रुढींच्या जीर्ण चालीरीती
नष्ट केल्या देवून मूठमाती
अंधश्रद्धेचे सारे रान जळाले
अंधश्रद्धेचे सारे रान जळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले

साऱ्या ग्रंथांचा करुनी व्यासंग
बुद्ध धम्मात होताचि दंग

साऱ्या ग्रंथांचा करुनी व्यासंग
बुद्ध धम्मात होताचि दंग
मानवाला जीवनाचे महत्त्व कळाले
मानवाला जीवनाचे महत्त्व कळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले

निर्जीवात या टाकिला जीव
बौद्ध अमृताने केले सजीव

निर्जीवात या टाकिला जीव
बौद्ध अमृताने केले सजीव
प्रथमा हे जीवन सुमार्गी वळाले
प्रथमा हे जीवन सुमार्गी वळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले

त्रिसरण पंचशीलाचे सूर जुळाले
त्रिसरण पंचशीलाचे सूर जुळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Bhimrayamule Aamha Buddh Milale lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the calculator
2| symbol to the right of the television
3| symbol to the left of the helmet
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid