song lyrics / Felipe Padilla de Leon / Ako’y Pilipino lyrics  | FRen Français

Ako’y Pilipino lyrics

Performers Felipe Padilla de LeonAugusto EspinoJonathan Badon

Ako’y Pilipino song lyrics by Felipe Padilla de Leon official

Ako’y Pilipino is a song in Tagalog

Ako’y Pilipino, tubo sa Silangang
Katalik twina ng sikat ng araw;
Sa dibdib ng aking sinisintang bayan,

Dito ko rin ibig na ako’y pumanaw.

Ako’y Pilipino, lahing kayumanggi,
May sariling wika’t ugaling sarili;
Watawat ko’y sigaw ng pagkabayaning
Didiwaing lagi ng pagsasarili.

Ako’y Pilipino, may pambansang awit
Sa tagulaylay kong laging dinadalit;
Sa kasaysayan ko, kundima’y pag-ibig;
Sa likas na ganda’t katutubong bait,
Isang kaluluwang biyaya ng langit.

Ako’y Pilipino kayumanggi ako
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Ako’y Pilipino lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the thumbs up
2| symbol at the top of the bulb
3| symbol to the right of the padlock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid