song lyrics / Musikatha / Dahil Sinabi Mo lyrics  | FRen Français

Dahil Sinabi Mo lyrics

Performer Musikatha

Dahil Sinabi Mo song lyrics by Musikatha official

Dahil Sinabi Mo is a song in Tagalog

Walang hanganan hindi magbabago
Kailan pa man sa habang panahon
Ang iyong salita Panginoon
Mga halaman ay natutuyo
Langit at lupa ay maglalaho
Ngunit tapat lahat ang sinabi mo

Karamdaman ko ay mapapawi
Suliranin ko ay magagapi
Kalayaan mararanasan ko
Dahil sinabi mo

Kasalanan ko ay patatawarin
Panalagin ko ay iyong didingin
Ang pagtitiwala ko sayo
Dahil sinabi mo dahil sinabi mo

Sinabi mo oh Diyos

Walang hanganan hindi magbabago
Kailan pa man sa habang panahon
Ang iyong salita Panginoon
Mga halaman ay natutuyo
Langit at lupa ay maglalaho
Ngunit tapat lahat ang sinabi mo

Karamdaman ko ay mapapawi
Suliranin ko ay magagapi
Kalayaan mararanasan ko
Dahil sinabi mo oh

Kasalanan ko ay patatawarin
Panalagin ko ay iyong didingin
Ang pagtitiwala ko sayo
Dahil sinabi mo dahil sinabi mo

Karamdaman ko ay mapapawi
Suliranin ko ay magagapi
Kalayaan makakamit
Dahil sinabi mo

Kasalanan ko ay patatawarin
Ang dalangin diringgin
Puso ay magtitiwala sa sinabi mo
Sa sinabi mo

Karamdaman ko ay mapapawi
Suliranin ko ay magagapi
Kalayaan mararanasan ko
Dahil sinabi Mo

Kasalanan ko ay patatawarin
Ang dalangin diringgin
Puso ay magtitiwala sa sinabi mo

Karamdaman ko ay mapapawi
Suliranin ko ay magagapi
Kalayaan mararanasan ko
Dahil sinabi mo

Kasalanan ko ay patatawarin
Panalagin ko ay iyong didingin
Ang pagtitiwala ko sayo
Dahil sinabi mo dahil sinabi mo

Karamdaman ko ay mapapawi (mapapawi)
Suliranin ko ay magagapi (hmm)
Kalayaan mararanasan ko
Dahil sinabi mo oh

Kasalanan ko ay patatawarin
Panalagin ko ay iyong didingin
Puso ay magtitiwala
Dahil sinabi mo dahil sinabi mo
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Dahil Sinabi Mo lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol at the top of the envelope
2| symbol to the right of the star
3| symbol to the left of the eye
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid