song lyrics / Musikatha / Kahanga-Hanga lyrics  | FRen Français

Kahanga-Hanga lyrics

Performer Musikatha

Kahanga-Hanga song lyrics by Musikatha official

Kahanga-Hanga is a song in Tagalog

Kahanga-hanga Diyos na dakila
Karapat-dapat sa pagsamba
Kaluwalhatia'y walang katulad
Higit sa sukdulan kailanman

Ang alayan ka'y tanging mithiin
Ihandog ang lahat-lahat sa'kin
Bawat araw ikaw ang naisin
Iibigin

Kahanga-hanga Diyos na dakila
Karapat-dapat sa pagsamba
Kaluwalhatia'y walang katulad
Higit sa sukdulan kailanman

Ang alayan ka'y tanging mithiin
Ihandog ang lahat-lahat sa'kin
Bawat araw ikaw ang naisin
Iibigin (kahanga-hanga)

Ang alayan ka'y tanging mithiin
Ihandog ang lahat-lahat sa'kin
Bawat araw ikaw ang naisin
Iibigin

Ang alayan ka'y tanging mithiin (ang alayan)
Ihandog ang lahat-lahat sa'kin (ihandog ang lahat-lahat sa'kin)
Bawat araw ikaw ang naisin
Iibigin (kahanga-hanga)

Ang alayan ka'y tanging mithiin
Ihandog ang lahat-lahat sa'kin
Bawat araw ikaw ang naisin
Iibigin

Kahanga-hanga
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Kahanga-Hanga lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of the star
2| symbol to the right of the heart
3| symbol to the left of the cross
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid