song lyrics / Musikatha / Kayamanan Ko lyrics  | FRen Français

Kayamanan Ko lyrics

Performer Musikatha

Kayamanan Ko song lyrics by Musikatha official

Kayamanan Ko is a song in Tagalog

Kayamanan ko
Ang sumamba sayong harapan
Karangalan ko
Ang mapabilang sayong kaharian

Kayamanan ko
Ang sumamba sayong harapan
Karangalan ko
Ang mapabilang sayong kaharian

Pagkat ikaw ang haring
Kataas taasan
At ikaw ang tanging makapangyarihan
Sadyang walang katulad
Ang Iyong kadakilaan
Ikaw lang ang pinagpipitagan

Kayamanan ko
Ang sumamba sayong harapan
Karangalan ko
Ang mapabilang sayong kaharian

Kayamanan ko
Ang sumamba sayong harapan
Karangalan ko
Ang mapabilang sayong kaharian

Pagkat ikaw ang haring
Kataas taasan
At ikaw ang tanging makapangyarihan
Sadyang wakang katulad
Ang Iyong kadakilaan
Banal banal ang yong ngalan

Ang ibigin ka kamahalan ay aking kayamanan't karangalan
Ang ibigin ka kamahalan ay aking kayamanan't karangalan
Oh Diyos

Kayamanan ko
Ang sumamba sayong harapan
Karangalan ko
Ang mapabilang sayong kaharian

Kayamanan ko
Ang sumamba sayong harapan
Karangalan ko
Ang mapabilang sayong kaharian

Pagkat ikaw ang haring
Kataas taasan
At ikaw ang tanging makapangyarihan
Sadyang walang katulad
Ang Iyong kadakilaan
Ikaw lang ang pinagpipitagan

Kayamanan ko (kayamanan)
Ang sumamba sayong harapan (sumamba sayong harapan)
Karangalan ko (karangalan)
Ang mapabilang sayong kaharian

Kayamanan ko (kayamanan)
Ang sumamba sayong harapan (sumamba sayong harapan)
Karangalan ko
Ang mapabilang sayong kaharian
Kayamanan ko
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Kayamanan Ko lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol to the left of the padlock
2| symbol at the top of the trash
3| symbol to the left of the suitcase
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid