song lyrics / Musikatha / Pinagdiriwang (Live) lyrics  | FRen Français

Pinagdiriwang (Live) lyrics

Performer Musikatha

Pinagdiriwang (Live) song lyrics by Musikatha official

Pinagdiriwang (Live) is a song in Tagalog

Kagalakan sa puso'y umaapaw
At 'di maisalarawan
Ng awit at ng sayaw
Sa 'ming buhay
Ang dulot ay pag-asa
Sa pagtigis ng 'yong dugo Hesus
Mga pagkakasala'y napatawad na

Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas
Biyaya ng 'yong kahabagan at pag-ibig mong wagas
Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus
Pinagdiriwang ka namin o Hesus (pinagdiriwang)

Kagalakan sa puso'y umaapaw
At 'di maisalarawan
Ng awit at ng sayaw
Sa 'ming buhay
Ang dulot ay pag-asa
Sa pagtigis ng 'yong dugo Hesus
Mga pagkakasala'y napatawad na

Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas
Biyaya ng 'yong kahabagan at pag-ibig mong wagas
Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus
Pinagdiriwang ka namin o Hesus (pinagdiriwang o Hesus)

Pinagdiriwang ka o Diyos walang katulad talaga
O manunubos ko mahal kita
Pinagdiriwang ka

Pinagdiriwang ka o Diyos walang katulad talaga
O manunubos ko mahal kita
Pinagdiriwang ka

Pinagdiriwang ka o Diyos walang katulad talaga
O manunubos ko mahal kita
Pinagdiriwang ka

Pinagdiriwang ka o Diyos walang katulad talaga
O manunubos ko mahal kita
Pinagdiriwang ka (pinagdiriwang ka Hesus)

Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas
Biyaya ng 'yong kahabagan at pag-ibig mong wagas
Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus
Pinagdiriwang ka namin
Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas
Biyaya ng 'yong kahabagan at pag-ibig mong wagas
Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus
Pinagdiriwang ka namin o Hesus
Pinagdiriwang ka
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Pinagdiriwang (Live) lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of the smiley
2| symbol to the left of the house
3| symbol to the right of the star
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid