song lyrics / Musikatha / Salamat Panginoon lyrics  | FRen Français

Salamat Panginoon lyrics

Performer Musikatha

Salamat Panginoon song lyrics by Musikatha official

Salamat Panginoon is a song in Tagalog

Ikaw ay mabuti bawat sandali
Sa habang buhay ay mananatili
Hindi mapapawi o maikukubli
Maging sa dilim ng gabi

Sandigang matibay ang iyong pangako
Lakas at pag asa ng aking puso
Hindi na mabilang pagkakataon
Patunay ng katapatan mo

Sa dalamhati at sa kabiguan
Sa pagluha ng pusong nasugatan
Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan
Salamat Panginoon
Sa katugunan sa aking dalangin
Sa kalakasang sayo nanggagaling
Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin
Salamat Panginoon
Salamat

Ikaw ay mabuti bawat sandali
Sa habang buhay ay mananatili
Hindi mapapawi o maikukubli
Maging sa dilim ng gabi

Sandigang matibay ang iyong pangako
Lakas at pag-asa ng aking puso
Hindi na mabilang pagkakataon
Patunay ng katapatan mo

Sa dalamhati at sa kabiguan
Sa pagluha ng pusong nasugatan
Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan
Salamat Panginoon

Sa katugunan sa aking dalangin
Sa kalakasang sa'yo nanggagaling
Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin
Salamat Panginoon

Ikaw ay mabuti
Ikaw ay tapat
Sa'yo ang papuri
At pasasalamat

Ikaw ay mabuti
Ikaw ay tapat
Sa'yo ang papuri
At pasasalamat

Sa dalamhati at sa kabiguan
Sa pagluha ng pusong nasugatan
Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan
Salamat Panginoon

Sa katugunan sa aking dalangin
Sa kalakasang sa'yo nanggagaling
Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin
Salamat Panginoon (salamat)
Salamat
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Salamat Panginoon lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the television
2| symbol to the left of the calculator
3| symbol at the bottom of the clock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid