song lyrics / अवधुद गुप्ते / Aaple Saheb Thackeray lyrics  | FRen Français

Aaple Saheb Thackeray lyrics

Performers अवधुद गुप्तेअवधूत गुप्तेअवधूत गुप्ते

Aaple Saheb Thackeray song lyrics by अवधुद गुप्ते official

Aaple Saheb Thackeray is a song in Marathi

सरसेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा विजय असो
कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
अरे कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला हे हा हे हा

हा भिडणार आता भिडणार
जरी आलो तुफान नव्या दमान
रोखणार
गाजनार आता गाजनार
शिवरायांचा मान, भागव्याची शान
राखणार

एक सोनेरी पान रे
लाख जीवांचा प्राण रे
जय भवानी जय शिवाजी
जयघोष हा चालला

आला डरकाळी फोडत वाघ रे
अशी धग धगती मनात आग रे
हो एकच साहेब साहेब आपले ठाकरे ठाकरे ठाकरे
आला डरकाळी फोडत वाघ रे
अशी धग धगती मनात आग रे
हो एकच साहेब साहेब आपले ठाकरे ठाकरे ठाकरे हे हा हे हा हे हा हे हा

हे मर्द मराठी बाणा
हा तर आहे खडा लढायला
हो हाती झेंडे इमानी
हेच राहणार असे जात नजरेला
आमचा पाठीराखा
सोबती आमच्या ना भीती काही
हो दाही दिशात डंका
जाती धर्माचा कसला भेद नाही
आम्ही त्याचीच लेकरे
आहे पाठीवर थाप रे
जय भवानी जय शिवाजी
जयघोष हा चालला

आला डरकाळी फोडत वाघ रे
अशी धग धगती मनात आग रे
हो एकच साहेब साहेब आपले ठाकरे ठाकरे ठाकरे
आला डरकाळी फोडत वाघ रे
अशी धग धगती मनात आग रे
हो एकच साहेब साहेब आपले ठाकरे ठाकरे ठाकरे
कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
अरे कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
अरे कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला हे ठाकरे हे ठाकरे

हे किती आले नी गेले
जागा नाही इथे फितुरांना
छातीची ढाल केली
नाही सांभाळले यार मित्रांना
लेखणी धार धार
आता हाती कशाला तलवार
अरे आवाज कुणाचा
याचं उत्तर आपलचं सरकार

हाती घेऊ मशाल रे
पाप जाळू खुशाल रे
जय भवानी जय शिवाजी
जय घोष हा चालणार

आला डरकाळी फोडत वाघ रे
अशी धग धगती मनात आग रे क्या बात हें
हो एकच साहेब साहेब आपले ठाकरे ठाकरे ठाकरे
आला डरकाळी फोडत वाघ रे
अशी धग धगती मनात आग रे
हो एकच साहेब साहेब आपले ठाकरे ठाकरे ठाकरे
कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
अरे कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
अरे कोण आला रे कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
अरे कोण कोण कोण आला
महाराष्ट्राचा वाघ आला
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.
Writer: मंदार चोलकर
Copyright: RALEIGH MUSIC PUBLISHING

Comments for Aaple Saheb Thackeray lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the smiley
2| symbol to the left of the house
3| symbol at the top of the bulb
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid