song lyrics / महेश हिरेमठ / Ha Nanda Cha Kanha lyrics  | FRen Français

Ha Nanda Cha Kanha lyrics

Performers महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथ

Ha Nanda Cha Kanha song lyrics by महेश हिरेमठ official

Ha Nanda Cha Kanha is a song in Marathi

दिवस उगवुनी किती वर आला
मथुरेला बाजार निघाला
हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
कळी लावितो नाना या गोकुळी पहा ना
हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
कळी लावितो नाना या गोकुळी पहा ना

मथुरेचा बाजार अडवितो
गोपिंशी हा खेळ खेळतो
मथुरेचा बाजार अडवितो हो
गोपिंशी हा खेळ खेळतो
पळु पळु केले याने दह्या दुधाची दैना
हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
कळी लावितो नाना या गोकुळी पहा ना
हा हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा

लेकी सुना गवळ्यांच्या ललना
करी सदा त्यांच्यांशी वल्गना
अहो लेकी सुना गवळ्यांच्या ललना ललना ललना
करी सदा त्यांच्यांशी वल्गना
हशील मांगता कसुनी जोराने ऐकेना कोणा
नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
कळी लावितो नाना या गोकुळी पहा ना
हा हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा

वेणू सदा वाजवी कुंजवना
मुरली मधुनी उडवी तो ताना
वेणू सदा वाजवी कुंजवना कुंजवना कुंजवना
वेणू सदा अहो वेणू सदा वाजवी कुंजवना
मुरली मधुनी उडवी तो ताना
मत्थ्यानीला उठुनी पळते गौळणी या आडराना
नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
कळी लावितो नाना या गोकुळी पहा ना
हा हा नंदाचा कान्हा घालितो कसा धिंगाणा
दिवस उगवुनी किती वर आला आ आ
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Ha Nanda Cha Kanha lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of the suitcase
2| symbol to the right of the bulb
3| symbol to the right of the clock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid