song lyrics / महेश हिरेमठ / नाम तुझे घेता देवा lyrics  | FRen Français

नाम तुझे घेता देवा lyrics

Performers महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथ

नाम तुझे घेता देवा song lyrics by महेश हिरेमठ official

नाम तुझे घेता देवा is a song in Marathi

नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
तुझ्या पदी लागो माझे तन मन ध्यान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान

सूत्रधार तू विश्वाचा तुझे गूढ ज्ञान
कालगतीचे फिरविशी चक्र ते महान
मिळे मोक्ष तुझिया नामे देसी ऐसे दान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान

काम क्रोध माया भुलवी मन धाव घेई
आशा निराशेचे फेरे जगी ठायीठायी
आहे तूच अंतर्यामी तुला सर्व जाण
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान

बंधु माय बापा लागे आस दर्शनाची
दत्ता म्हणे ऐका नाथा हाक पामराची
अल्प बुद्धी माझी देवा आहे भक्त सान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
तुझ्या पदी लागो माझे तन मन ध्यान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
नाम तुझे घेता देवा होई समाधान
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for नाम तुझे घेता देवा lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the thumbs up
2| symbol at the top of the cloud
3| symbol at the bottom of the envelope
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid