song lyrics / Felipe Padilla de Leon / Muntawit: VIII. Siphayo lyrics  | FRen Français

Muntawit: VIII. Siphayo lyrics

Performers Felipe Padilla de LeonAileen Espinosa CuraLisa CabahugAugusto Espino

Muntawit: VIII. Siphayo song lyrics by Felipe Padilla de Leon official

Muntawit: VIII. Siphayo is a song in Tagalog

Ah! Ang buhay pala’y
Isang sapalaran,
Pakikipaglaro
At pakikilaban.
Ngayon ay siphayo
Bukas ay tagumpay!
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Muntawit: VIII. Siphayo lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the suitcase
2| symbol at the top of the padlock
3| symbol at the bottom of the heart
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid