song lyrics / महेश हिरेमठ / Nijrup Dakhava Ho lyrics  | FRen Français

Nijrup Dakhava Ho lyrics

Performers महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Nijrup Dakhava Ho song lyrics by महेश हिरेमठ official

Nijrup Dakhava Ho is a song in Marathi

निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो

अवरुद्ध माझा प्रतिसाद त्यासी द्या हो
आला गजेंद्र मोक्षा तयसे पुन्हास्च या हो
जळत्या निळे विजेची
प्रभू एक झेप घ्या हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो

नरसिंह होवुनीया घुमवीत गर्जनासी
शतसूर्य तेज दावा अज्ञात या जनासी
भ्याला समुद्र क्रोधा ते रामचंद्र व्हा हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो

पार्थास दाविले ते प्रभू विश्वरूप दावा
मुरली मनोहरा यावा वाजवीत पावा
एका करांगुलीने गोवर्धना धरा हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो

राजभ्रमा पटू द्या प्रत्यक्ष एकवार
श्रीकृष्ण-विष्णू-राम तोचि विठू महार
तोचि विठू महार
जाळी तनामनासी ती आग शांतवा व्हा हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो हरि दर्शनास द्या हो
निजरूप दाखवा हो
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Nijrup Dakhava Ho lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol to the left of the suitcase
2| symbol at the top of the smiley
3| symbol at the bottom of the camera
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid