song lyrics / शुभांगी जोशी / Dhundit Gau Mastit Rahu lyrics  | FRen Français

Dhundit Gau Mastit Rahu lyrics

Performers शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथसंगीत कुलकर्णीशुभांगी जोशीसंगीता कुलकर्णीमहेश हिरेमठ

Dhundit Gau Mastit Rahu song lyrics by शुभांगी जोशी official

Dhundit Gau Mastit Rahu is a song in Marathi

ओ ओ ओ ओ ओ आ आ आ
धुंदीत गाऊ
मस्तीत राहू
छेडीत जाऊ
आज प्रीत साजणा
हो, थंडी गुलाबी, हवा ही शराबी
छेडीत जाऊ आज प्रीत साजणी
हो धुंदीत गाऊ
मस्तीत राहू
छेडीत जाऊ
आज प्रीत साजणा
हो थंडी गुलाबी हवा ही शराबी
छेडीत जाऊ आज प्रीत साजणी
हो धुंदीत गाऊ

रुपेरी उन्हात धुके दाटलेले
रुपेरी उन्हात धुके दाटलेले
दूधी चांदणे हे जणू गोठलेले
रुपेरी उन्हात धुके दाटलेले
दूधी चांदणे हे जणू गोठलेले
असा हात हाती तू एक साथी
जुळे आज ओठी माझ्या गीत साजणा
हो धुंदीत गाऊ
मस्तीत राहू
छेडीत जाऊ
आज प्रीत साजणा
हो धुंदीत गाऊ

दवाने भिजावी इथे झाडवेली
फुलराणी फुलांची फुलांनी च न्हाली
ल ल ल ल ल ल ल ला
दवाने भिजावी इथे झाडवेली
फुलराणी फुलांची फुलांनीच न्हाली
ये ना जराशी प्रिये बाहुपाशी
अशी मिलनाची आहे रीत साजणी
हो थंडी गुलाबी हवा ही शराबी
छेडीत जाऊ आज प्रीत साजणी
हो धुंदीत गाऊ

जळी यौवनाचा डुले हा शिकारा
असा हा निवारा असा हा उबारा
ल ल ल ल ल ल ल ला
जळी यौवनाचा डुले हा शिकारा
असा हा निवारा असा हा उबारा
अशा रम्यकाली नशा आज आली
एकांत झाला जणू आज पाहुणा
हो धुंदीत गाऊ
मस्तीत राहू
छेडीत जाऊ
आज प्रीत साजणा
हो थंडी गुलाबी हवा ही शराबी
छेडीत जाऊ आज प्रीत साजणी
हो धुंदीत गाऊ
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Dhundit Gau Mastit Rahu lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of the star
2| symbol to the left of the suitcase
3| symbol to the right of the camera
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid