song lyrics / शुभांगी जोशी / Sakhya Re Ghayal Mi Harini lyrics  | FRen Français

Sakhya Re Ghayal Mi Harini lyrics

Performers शुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Sakhya Re Ghayal Mi Harini song lyrics by शुभांगी जोशी official

Sakhya Re Ghayal Mi Harini is a song in Marathi

हा महाल कसला
रान झाडी हि दाट
अंधार रातीचा
कुठ दिसणा वाट
कुण्या द्वाडान घातला घावं
केली कशी करणी
सख्या रे सख्या रे
सख्या रे घायाळ मी हरिणी

काजळ काळी गर्द रात अन
कंप कंप अंगात
काजळ काळी गर्द रात अन
कंप कंप अंगात
सळ सळनाऱ्या पानांना ही
रात किड्यांची साथ
कुठ लपू मीकशी लपू मी
गेले भांबावूनी भांबावूनी
सख्या रे सख्या रे
सख्या रे घायाळ मी हरिणी

गुपित उमटले चेहऱ्यावरती
भाव आगळे डोळ्यात
गुपित उमटले चेहऱ्यावरती
भाव आगळे डोळ्यात
पाश गुंतले नियतीचे रे
तुझ्या नि माझ्या भेटीत
कुठ पळू मी कशी पळू मी
गेले मी हरवूनी मी हरवूनी
सख्या रे सख्या रे
सख्या रे घायाळ मी हरिणी
सख्या रे घायाळ मी हरिणी
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Sakhya Re Ghayal Mi Harini lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the heart
2| symbol to the left of the cloud
3| symbol to the left of the suitcase
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid